Gå til hovedindhold

Information om Specialtandplejen

Formålet med Specialtandplejen er, at fremme den enkeltes trivsel ved, at borgerne kan bevare deres tænder, mund og kæber i funktionsdygtig stand.

Billedet viser to børn der står og børster tænder.

Indhold

  Loven

  I følge Sundhedsloven skal Kommunen tilbyde Specialtandpleje til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, privat praksis eller i omsorgstandplejen.

  Specialtandplejen består både af forebyggelse og behandling.

  Personer omfattet af tilbuddet

  Sindslidende og fysisk/psykisk udviklingshæmmede, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

  Visitation

  Visitation til Specialtandpleje sker af Tandplejen på grundlag af en faglig bedømmelse af borgerens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. Bedømmelsen foretages af en fagperson, som har ansvaret for borgeren og jævnlig kontakt og kendskab til dennes funktionsnedsættelse eller en af vores tandlæger.

  For hver borger, der visiteres til Specialtandplejen, udfyldes en henvendelsesblanket. Blanketten kan rekvireres ved at sende en mail til sptand@greve.dk.

  Tandbehandlingen

  Tandbehandlingen foregår på Tandplejens klinik, Dønnergårds Allé 221. Men vi kommer også ud på de forskellige institutioner og laver forebyggende behandlinger og enkelte mindre behandlinger.

  Pris

  Der er en egenbetaling på maksimalt 2.200 kr. i 2024. Børn og unge under 22 år betaler ikke noget. Egenbetalingen reguleres årligt.

  Sidst opdateret: 20. december 2023