Gå til hovedindhold

Tiden efter kommunal tandpleje

Som 16/17 årig kan du vælge at skifte til privat tandlæge, men du skal skifte, når du er 18 år.

Billedet viser et stort pigesmil

Indhold

  De 16-17 årige har frit valg i Børne- og Ungetandplejen.

  De 16-17 årige kan vælge at gå til privat tandlæge med 100% dækning af udgiften, dog med den undtagelse, at hvis du er i aktiv tandregulerings-behandling, skal denne behandling gøres færdig i Greve Kommunes Tandpleje.

  Lov om frit valg for de 0-15 årige fra 1/1 2018:

  De 0-15 årige kan vælge at gå til privat tandlæge med 65% dækning af udgiften, og en egenbetaling på 35 %.

  Hvis du er i aktiv tandreguleringsbehandling, skal denne behandling gøres færdig i Greve Kommunes Tandpleje.

  Privat tandlæge.

  Hvis du vælger at gå til privat tandlæge, gælder det for det samlede tandplejetilbud, d.v.s. både den almindelige tandbehandling og evt. tandregulering, dog ikke hvis man er i aktiv tandreguleringsbehandling.

  Giv Tandplejen besked.

  Hvis du ønsker at gå til privat tandlæge, skal du henvende dig til Tandplejens Administration, enten pr. telefon, mail eller brev og meddele os, hvilken privat tandlæge du vælger, da vi skal lave en aftale med tandlægen, inden du starter.

  Journal materiale.

  Vælger du privat tandlæge, giver du samtidig accept til, at vi må sende dit journal materiale videre til den valgte tandlæge.

  Tandpleje på en anden kommunes tandklinik.

  Børn og unge under 18 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje på en anden kommunes tandklinik, hvis den anden kommunes tandpleje har kapacitet til at modtage børn fra andre kommuner.

  Greve Kommunes Tandpleje har i øjeblikket lukket for tilgang af udenbys patienter, da vi har en venteliste.

  Når du er blevet 18 år, kan du ikke længere gå i den kommunale tandpleje.

  Regelmæssige tandlægebesøg vigtige!

  Det er vigtigt, at du fortsætter med at gå regelmæssigt til en privat tandlæge. Du kan frit vælge hvilken.

  Tandplejen videresender din journal.

  Når du har valgt en tandlæge, kan du ringe, skrive eller maile til os, så kan vi sende dine journaloplysninger og røntgenbilleder til din nye tandlæge. Det er ofte en fordel for din nye tandlæge, at kunne se på dine gamle røntgen-billeder, og få oplysning om de vigtigste ting om dine tænder (f.eks. tandskader, forsikring m.m.).

  Sidst opdateret: 31. august 2021