Gå til hovedindhold

Loven siger

Tandplejen bygger på følgende:
Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005.
Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 959 af 14. juni 2022.
Sundhedsstyrelsens vejledning i omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje af 29. september 2020.

Indhold

  Loven siger

  Tandplejen bygger på følgende

  • Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005.
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 30. juni 2020.
  • Sundhedsstyrelsens vejledning i omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje af 29. september 2020.

  Tandplejens yderlige funktion

  Udover de lovbestemte ydelser varetager Tandplejen følgende funktion:

  • Oralmotorisk Team i samarbejde med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og Træningsenheden.

  Oralmotorisk Team hjælper børn med handikap, der har svært ved at tale, synke, tygge, spise og drikke. I Teamet arbejder fire fagområder sammen for, at børnene bl.a. kan forbedre deres mundmotorik.

  De 16-18 årige har frit valg i Børne- og Ungetandplejen

  De 16-18 årige kan vælge at gå til privat tandlæge med 100% dækning af udgiften, dog med den undtagelse, at hvis du er i aktiv tandregulerings-behandling, skal denne behandling gøres færdig i Greve Kommunes Tandpleje.

  Ny lov om tandpleje for unge 18-21-årige

  Læs mere om den nye lov for unge mellem 18 og 21.

  Privat tandlæge

  Hvis du vælger at gå til privat tandlæge, gælder det for det samlede tandplejetilbud, d.v.s. både den almindelige tandbehandling og evt. tandregulering, dog ikke hvis man er i aktiv tandreguleringsbehandling.

  Giv Tandplejen besked

  Hvis du ønsker at gå til privat tandlæge, skal du henvende dig til Tandplejens Administration, enten pr. telefon, mail eller brev og meddele os, hvilken privat tandlæge du vælger, da vi skal lave en aftale med tandlægen, inden du starter.

  Journal materiale

  Vælger du privat tandlæge, giver du samtidig accept til, at vi må sende dit journal materiale videre til den valgte tandlæge.

  Lov om frit valg for de 0-15 årige fra 1/1 2018

  De 0-15 årige kan vælge at gå til privat tandlæge med 65% dækning af udgiften, og en egenbetaling på
  35 %.

  Hvis du er i aktiv tandreguleringsbehandling, skal denne behandling gøres færdig i Greve Kommunes Tandpleje.

  Privat tandlæge

  Hvis du vælger at gå til privat tandlæge, gælder det for det samlede tandplejetilbud, d.v.s. både den almindelige tandbehandling og evt. tandregulering, dog ikke hvis man er i aktiv tandreguleringsbehandling.

  Giv Tandplejen besked

  Hvis du ønsker at gå til privat tandlæge, skal du henvende dig til Tandplejens Administration, enten pr. telefon, mail eller brev og meddele os, hvilken privat tandlæge du vælger, da vi skal lave en aftale med tandlægen, inden du starter.

  Journal materiale

  Vælger du privat tandlæge, giver du samtidig accept til, at vi må sende dit journal materiale videre til den valgte tandlæge.

  Tandpleje på en anden kommunes tandklinik

  Børn og unge under 18 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje på en anden kommunes tandklinik, hvis den anden kommunes tandpleje har kapacitet til at modtage børn fra andre kommuner.

  Greve Kommunes Tandpleje har i øjeblikket lukket for tilgang af udenbys patienter, da vi har en venteliste.

  Tandplejen arbejder løbende med at fastholde og udvikle en høj hygiejnisk standard.

  Kliniske procedurer

  Vi arbejder efter de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) fra Statens Seruminstitut fra 30. sept. 2020.

  Styrelsen for Patientsikkerhed laver tilsyn med tandklinikker og måler os på, om vi lever op til disse Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR).

  Hygiejne i praksis

  I praksis arbejder vi løbende med at holde hygiejnen på et højt niveau. Dels ved at afsætte tid i dagligdagen til rengøring, ved erfaringsudveksling med andre tandklinikker og ved løbende kursus aktivitet. 

  Automatisk sterilisation

  Boremaskinerne renses, smøres og steriliseres automatisk og i samme proces i dertil indrettede autoklaver.

  Vi bestræber os på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

  Arbejdstilsynet

  Arbejdstilsynet screenede Tandplejen i november 2019 og havde ingen bemærkninger.

  APV

  Tandplejens APV (arbejdsplads vurdering) er senest fornyet i 2020.

  Rygepolitik

  Rygepolitikken har siden 2000 været: Der må ikke ryges i Tandplejens lokaler.

  Affaldssortering

  Affald sorteres i alle detaljer og bortskaffes uden, at medarbejderne direkte skal røre ved det.

  Handsker

  I henhold til Sundhedsstyrelsens Retningslinjer bruges handsker efter behov. I Tandplejen findes 2 forskellige typer handsker, for så vidt muligt at undgå allergi.

  Løbende arbejde

  I praksis arbejder vi løbende med arbejdsmiljøet ved at have en aktiv arbejdsmiljøgruppe, som løbende både fastholder en høj standard i arbejdsmiljøet og medvirker til nye tiltag.
  Tandplejens arbejdsmiljøgruppe består af tandplejer, Liselotte Salomonsen og lederen af Tandplejen.

  • Tandplejens arbejdsmiljøgruppe var på arbejdsmiljø kursus i 2019.
  Sidst opdateret: 8. maj 2023