Gå til hovedindhold

Tandpasta og fluor

Der kan være tvivl om hvilken tandpasta der skal vælges, når tænderne skal børstes.
Vi anbefaler tandpasta med flour, da det forstærker tændernes emalje.

Billedet viser en tandbørste med tandpasta.

Indhold

  Fluortandpasta

  Vi anbefaler at der bruges tandpasta med fluor, fra første tandfrembrud, fordi fluor beskytter mod huller i tænderne. Fluorindholdet angives i ppm.

  Vi anbefaler at fluorindholdet er:

  • Max 1100 ppm til børn i alderen 0-3½ år. Mængden af tandpasta skal svare til halvdelen af barnets lillefingernegl.
  • Max 1500 ppm til voksne og børn fra 3½ år og opefter. Mængden af tandpasta skal svare til barnets lillefingernegl.

  Anbefalingerne er taget efter Tandlægeskolens retningslinjer.

  Kemiske stoffer

  Tandpasta kan også indeholde kemiske stoffer, som kan være problematiske for miljø eller sundhed.

  Det kan være:

  • Sodium lauryl sulfat, som er et skummemiddel, der kan medføre irritation på slimhinden og give blister.
  • Stoffer som er mistænkt for at være hormonforstyrrende.
  • Stoffer som er allergifremkaldende - udover parfume.
  • Stoffer som er miljøbelastende.
  • CMR-stoffer som er en fælles betegnelse for stoffer, der kan give kræft, påvirke vores arveanlæg, skade forplantningsevnen eller barnet under graviditeten.

  VIGTIGT!

  Det er VIGTIGT at fluoren bliver på tænderne, derfor bør der ikke skylles med vand efter endt tandbørstning.

  Fluor

  Hvis man har et begyndende hul, er emaljen lidt i opløsning. Fluoren går ind og erstatter de opløste dele af emaljen og heler dermed det begyndende hul.

  Du kan få fluor på tænderne på forskellige måder, enten ved

  • brug af fluortandpasta hver dag, eller
  • Tandplejen kan fluorpensle dine begyndende huller hver 6. måned.

  I Greve Kommune er der også naturligt fluor i vandet, ca. 1ppm (parts per million). Dette er det optimale fluorindhold for at beskytte tænderne mod huller. Det betyder, at alle borgere i Greve Kommune automatisk får en daglig beskyttelse mod huller ved at bruge vand fra vandhanen. Derfor er der også flere børn uden huller i tænderne i Greve end gennemsnittet i Danmark.

  En del børn og unge i Greve har fået lidt for meget fluor indbygget i deres tænder. Det kaldes dental fluorose. Det ses oftest som hvide pletter rundt om på tænderne. Tænderne er endnu mere modstandsdygtige overfor syrepåvirkninger og fejler ikke noget. I få tilfælde viser det sig som brune pletter på tænderne. Vi kan hjælpe dig med at blege misfarvningerne, hvis det er meget slemt.

  Sidst opdateret: 5. januar 2024