Gå til hovedindhold

Tandplejens visioner

På denne side uddybes Tandplejens visioner, her under bl.a. kvalitetssikring og hvornår der indkaldes til undersøgelser.

Indhold

  Tandplejens visioner

  • Greve Kommunes Tandpleje skal være en fleksibel, dynamisk virksomhed, der opleves som en effektiv servicevirksomhed med brugerne i centrum.
  • Tandplejen skal løbende udvikles, så den til enhver tid er bedst egnet til at varetage de aktuelle opgaver, overtage nye opgaver, samt være forandringsparate til fremtidens opgaver.
  • Tandplejen skal leve op til kravene fra politisk side om ressourcebevisthed, effektivitet, målstyring og decentralisering.
  • Brugerne skal have viden om, hvad de ka få - tilfredshed med, hvad de får, og hvordan de får det.
  • På det faglige område skal Tandplejen leve op til den faglige og teknologiske udvikling indenfor tandlægefaget.
  • Den vigtigste ressource for at leve op til fremtidens mål er medarbejderne. Tandplejen skal derfor være en god og attraktiv arbejdsplads, som giver grundlag for engagement og arbejdsglæde og som fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere.

  Tandplejen skal til enhver tid bruge de bedste materialer, metoder og medicin. Bedst vil sige bedste kvalitet og bedste sikkerhed.

  Styrelsen for Patientsikkerhed

  Styrelsen for Patientsikkerhed laver tilsyn med kvaliteten og dermed patientsikkerheden på tandklinikker

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2017 udgivet 21 målepunkter, som tandklinikker måles på.
  Målepunkterne tager udgangspunkt i den gældende lovgivning på området: Sundhedsloven af 24. september 2016 og de deraf følgende Bekendtgørelser og Vejledninger i f.eks. journalskrivning og sundhedsfaglig virksomhed.
  En del af målepunkterne tager udgangspunkt i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR).

  Målepunkterne er følgende:

  Videndeling

  Vidensdeling er en del af kvalitetssikringen. Videndeling foregår i dagligdagen, fordi vi er mange fagpersoner samlet i Tandplejen.

  Når medarbejdere har været på kursus, giver de et referat på et Fællesmøde. 
  Både Tandlæger, tandplejere og klinikassistenter har tandplejefaglige møder, hvor de udveksler faglige erfaringer og kvalitetsudvikler vores materialer og metoder.

  Utilsigtede Hændelser (UTH)

  Siden 1. januar 2004 har utilsigtede hændelser, der sker i sygehusvæsenet, været rapporteringspligtige. I marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af ordningen.
  Tandplejen rapporterer alle hændelser, også nærved hændelser, for at lære af vores fejl.

  Patientsikkerhedsordning

  Patientsikkerhedsordningen vil udover sygehusvæsenet også komme til at omfatte praksissektoren, apotekssektoren, det præhospitale område, den kommunale sundhedssektor, samt patienter og pårørende. Udvidelsen trådte i kraft 1. september 2010.

  Formål med ordningen

  Formålet med patientsikkerhedsordningen er gennem indsamling, analyse og formidling af viden om utilsigtede hændelser at forbedre patientsikkerheden. Med udvidelsen sikres, at der sker en systematisk læring dels af utilsigtede hændelser, der sker indenfor hver af sundhedsvæsenets sektorer dels af utilsigtede hændelser, der sker i overgangen mellem sektorer.

  Indberetnings struktur

  Arbejdsmiljøgruppen har besluttet den struktur, vi bruger til indberetning.

  Vi undersøger dit barn, når det er nødvendigt for tandsundheden.

  Dit barn får de undersøgelser og kontroller, som er nødvendige.

  Se skema her.

  Greve Kommunes Tandpleje har i lighed med mange andre Kommunale tandplejer og privat praksis delegeret en del opgaver fra tandlæger til tandplejere og fra tandplejere til klinikassistenter.

  I Greve Kommunes Tandpleje udføres som hovedregel følgende undersøgelser og behandlinger af:

  Tandlæger:

  Fyldninger, rodbehandlinger, større tandskader, kroner, broer og operationer.

  Tandplejere:

  Undersøgelser fra 7-18 år, herunder visitation til tandregulering, sealbehandlinger, beslibninger af mælketænder, kontrol af tandfrembrud, aftryk og tilpasning af bideskinner i forbindelse med slid, behandling og kontrol af mindre tandskader.

  Klinikassistenter:

  Undersøgelser af småbørn på 3,5 og 6 år, røntgenoptagelser, lakering og fluorbehandling af mælke- og blivende tænder, mundhygiejneinstruktion og tilvænningsbehandling.

  På tandreguleringen sætter tandplejere og klinikassistenter bøjlerne på og kontrollerer dem under supervision af specialtandlægen.

  Alle medarbejdere er grundigt uddannet i de arbejdsopgaver, de udfører og er under kontrol af ledelsen i Tandplejen.

  Tandretning/-regulering/bøjler - kært barn har mange navne.

  Læs mere om tandregulering her.

  Sidst opdateret: 14. april 2023