Gå til hovedindhold

Specialtandplejen

Formålet med Specialtandplejen er, at fremme den enkeltes trivsel ved, at borgerne kan bevare deres tænder, mund og kæber i funktionsdygtig stand.

Billedet viser to børn der står og børster tænder.

Indhold

  Loven

  I følge Sundhedsloven skal Kommunen tilbyde Specialtandpleje til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.

  Specialtandplejen består både af forebyggelse og behandling.

  Personer omfattet af tilbuddet

  Sindslidende og fysisk/psykisk udviklingshæmmede, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

  Visitation

  Visitation til Specialtandpleje sker af Tandplejen på grundlag af en faglig bedømmelse af borgerens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. Bedømmelsen foretages af en fagperson, som har ansvaret for borgeren og jævnlig kontakt og kendskab til dennes funktionsnedsættelse eller en af vores tandlæger.

  For hver borger, der visiteres til Specialtandplejen, udfyldes et ansøgningsskema.

  Tandbehandlingen

  Tandbehandlingen foregår på Tandplejens klinik, Dønnergårds Allé 221. Men vi kommer også ud på de forskellige institutioner og laver forebyggende behandlinger og enkelte mindre behandlinger.

  Pris

  Der er en egenbetaling på maksimalt 2.050 kr. i 2021. Børn og unge under 18 år betaler ikke noget. Egenbetalingen reguleres årligt. Man kan aftale, at betalingen kan trækkes i pensionen. 

  Læs mere

  Oralmotorisk team

  Oralmotorisk Team er et tværfagligt team med fysioterapeut, ergoterapeut, tandlæge og talepædagog, som arbejder efter Castillo Morales konceptet.

  Sidst opdateret: 31. august 2021